Santvoorde in Baarn

Renovatie en nieuwbouw voor een woon-zorgcentrum voor ouderen: zorgappartementen, voorzieningen voor meerzorg en aanleunwoningen.

Santvoorde ligt in een buitenwijk van de gemeente Baarn, met aan de rand hoogbouw van 3, 4 of 5 lagen. Tussen kern en rand ligt een stratenpatroon, met woningen in 1 laag of in 2 tot 3 lagen. Deze ‘blokbebouwing’ is gesitueerd aan de wegen. Temidden van deze bebouwing ligt een ruime locatie, met daarin het bestaande wooncentrum voor ouderen. De bouwmassa’s variĆ«ren qua hoogte nogal: 1 laag, 2 of 3 lagen of 6 lagen. Woonzorg Nederland wilde eeen nieuw woon-zorgcentrum met behoud van de bestaande hoofdmassa van 6 lagen.

Bij de planopzet kozen we voor het situeren van nieuwe bouwmassa?s langs het bestaande wegenpatroon. Zo raakte een ‘open gebied’ meer verankerd in de stedenbouwkundige context. Een belangrijk aspect daarbij was een organisatorische opzet, waarbij het interne verkeerscircuit logisch aansluit op het bestaande stratenpatroon. De hoogtes van de nieuwe bouwmassa’s zijn afgeleid uit de dwarsprofielen van de bestaande omgeving.

Aanbestedingssom: ? 5,75 miljoen (exclusief BTW)