Insula Dei

Nieuwbouw en uitbreiding zorginstelling voor ouderen

De directie van Insula Dei kampte primair met een capaciteitsprobleem. De toenemende vergrijzing vertaalt zich nu eenmaal naar een omvangrijker populatie van instellingen voor ouderen. Daarnaast is het concept van ouderenzorg aan het verschuiven van een aanbodgerichte naar een vraaggerichte benadering. Aan van Ede Architecten de vraag om die gegevens te vertalen naar een programma van eisen voor de nieuwbouw van een zorg-appartementengebouw aan. De nieuwbouw staat in de onmiddellijke omgeving van een bestaand gebouwencomplex.

Insula Dei is fraai gelegen in een parklandschap met waterpartijen. Die situatie gebruikten we als ondersteunende structuur voor de nieuwbouw. Koppeling aan de reeds aanwezige bouwmassa realiseerden we door een uitbreiding aan het gangenstelsel. Zo ontstond een hoekgebouw van 5 lagen, gelieerd aan de oudbouw. De ronde bouwmassa werkt als afsluiting van de totale carrévorm.

Aanbestedingssom: ? 6.125.000 (exclusief BTW)