Sonswijck

Halverwege de jaren negentig ging een drietal Arnhemse ziekenhuizen samen als Ziekenhuis Rijnstate. Bij de verhuizingen naar het nieuwe gebouw van Rijnstate kwamen locaties in de stad vrij. Dat gold onder meer voor het terrein van het voormalige Diaconessen Ziekenhuis, waar iets nieuws moest komen.

Van Ede Architecten, in samenwerking met beeldend kunstenaar Wim Korvinus, ontwikkelde in opdracht van ABC Vastgoed en Hazeleger Investment een plan met een opzet voor de exploitatie. Bij de bouwmassa?s en de situering daarvan zijn we uitgegaan van de bestaande wegenstructuur in een typische wijk uit de jaren ?30. De diverse zichtlijnen sluiten aan bij de aanwezige hoogteverschillen.

Aanbestedingssom: ? 32.500.000 (exclusief BTW

Afbeelding 1Afbeelding 2Afbeelding 3