Bibliotheek en appartementen te Renkum

Prijsvraagproject van de gemeente Renkum ten behoeve van een bibliotheek, een steunpunt voor de thuiszorg en appartementen / grondgebonden wooneenheden, in het te ontwikkelen centrumplan van het dorp Renkum. Ontwikkelaar en architect zijn ??n contractpartij voor de gemeente.

De locatie is geanalyseerd ten aanzien van de aanwezige bestaande bouwmassa?s in de nabijgelegen omgeving. Met name de korrelgrootte van het bouwvlak is een vertrekpunt geweest voor de organisatie van de ontsluitingen van een bibliotheek, een zorgsteunpunt en appartementen. Op deze wijze ontstaat een 3-deling in de totale massa, die een relatie heeft met de oppervlakte van de bestaande gebouwen. Qua hoogte heeft het gebouw een duidelijke opbouw: begane grond commerci?le functie, daarboven appartementen en als be?indiging ??n penthouse per blok

Afbeelding 1Afbeelding 2