Het proces

Zes stappen bepalen voor ons het proces:

  • Projectplanning
  • Programma van eisen
  • Massastudie
  • Meer gegevens verzamelen
  • Van voorlopig ontwerp naar oplevering
  • Op tijd, doelmatig en voor de afgesproken prijs

Mooi omdat het klopt

Wij vinden dat ethetiek voortvloeit uit respect voor wat nodig, haalbaar en betaalbaar is. Als het proces klopt, dan komt ?schoonheid? organisch tot stand.