Eerst het proces, dan de vorm.

Een goed gebouw getuigt van respect:

    • voor de opdrachtgever, de gebruiker en hun situatie.
    • voor de plek met zijn mogelijkheden, kansen en beperkingen.
    • voor de financi?le mogelijkheden van de opdrachtgever.

Samen met opdrachtgevers en gebruikers formuleren we een programma van eisen. Waaraan moet een nieuw gebouw of een stedenbouwkundige situatie voldoen? Die zorgvuldig samengestelde verlanglijst is ons uitgangspunt.