De Vlinder in Amersfoort

Nieuwbouw voor woon- en kantoorfuncties: 105 woningen (3 kamer-appartementen), 154 kantoorunits van ca 250 m2 (totaal 3500 m2) en een parkeergarage met een capaciteit voor 175 auto?s.

Door een voorstadshalte van de Nederlandse Spoorwegen, langs een viersporig treintrac? en een ontsluitingsweg voor een belangrijk stadsdeel was de potenti?le geluidsoverlast (776 dBa) een urgent probleem. Een andere uitdaging lag in de wens van de Gemeente Amersfoort om de parkeerproblematiek binnen de begrenzing van de locatie op te lossen. We gingen uit van een muur van 230 meter lengte en 10 meter hoogte. Daarin zijn de 14 kantoorunits, twee grote ramen van 9 x 11 meter en het plaatskaartenkantoor van de NS opgenomen. Dit geheel werkt als ?geluidswal?. Daarachter lig een rustig gebied voor 105 woningen in 2 clusters. De woningen en de kantoren staan op een parkeergarage. Parkeren gebeurt dus binnen de contouren van de bouwmassa.

Aanbestedingssom: ? 9,5 miljoen (exclusief BTW)

Afbeelding 1