Pabo/ OBD Arnhem

Nieuwbouw voor Hoge School Arnhem en Nijmegen (HAN) op het campusterrein te Arnhem.

Rond 1992 fuseerden de Hoge Scholen van Arnhem en Nijmegen. Deskundigen van de aldus ontstane HAN, een vastgoedspecialist en Van Ede Architecten stelden een huisvestingsplan op. Dit resulteerde in een advies aan het College van Bestuur van HAN, dat aangaf welke bestaande panden behouden dan wel afgestoten dienden te worden en welke nieuwbouwlocaties interessant konden zijn.

Via een architectenselectie verwierf ons bureau de opdracht van de Pabo en OBD (Onderwijs Begeleidingsdienst). Overwegingen met betrekking tot de locatie, het PVE en gesprekken met de Pabo en OBD leidden tot een gebouw waarin gemeenschappelijke functies in ruimtelijk opzicht een interessant organisatorisch beeld geven. De ontsluiting van het gebouw, waarbij het laagdrempelig karakter essentieel is, maakt deel uit van de gemeenschappelijke ruimte.

Aanbestedingssom: ? 6,85 miljoen (exclusief BTW)