Woonwinkelcomplex, hoek Velperplein te Arnhem

Oorspronkelijk was de opzet van de Arnhemse projectontwikkelaar Rejoko een combinatie van winkels en kantoren aan het Velperplein. De gemeenteraad van Arnhem heeft aan de opdrachtgeefster verzocht de functie kantoor te wijzigen naar wooneenheden. Na goed overleg met partijen is gekozen voor winkels en wonen.

Een stedenbouwkundig en architectonisch zeer interessante plek voor een ontwerp, ingepast in een overgangsgebied van historische bouw en een kantorenreeks uit de jaren 60 aan de singels te Arnhem.

Via goed waarnemen van de situatie en de nevengelegen gebouwen zijn we tot een ontwerp gekomen waarbij de interne organisatie, van twee lagen parkeren ondergronds, een groot winkelcomplex (? 5.000 m2 bruto) en appartementen essentieel waren. De ontsluitingen van de functies van ??n gebouw dienen tevens een sterke relatie te hebben met de openbare infrastructuur. Op deze wijze is een geleding in het gebouw ontstaan waarbij de kromming in de singelwand en de variaties in de hoogte voor een vanzelfsprekende driedeling zorgde in de hoofdmassa.

Als gevolg van het verkeerslawaai zijn voor de appartementen serres ontworpen. Deze geven tevens de functies in het gebouw aan.

Tijdens het ontwerpproces is gebruik gemaakt van een sparing partner, Peter Wilson van Bolles & Wilson te M?nster.

Afbeelding 1Afbeelding 2